Utovarivač R082

Optimalan omjer veličine, snage i udobnosti.

Kapacitet žlice (l)

Nosivost u zaokretu (kg)

maksimalni doseg (mm)

snaga motora (ks)

Veličina, snaga i udobnost

Utovarivač R082- Optimalni balans veličine, snage i udobnosti.

Dizajniran sa optimalnim balansom veličine, snage i udobnosti – R082 nudi nove nivoe efikasnosti i produktivnosti. Funkcionalan u širokom opsegu zadataka za utovar, podizanje i pokretanje. R082 vam omogućava da radite više posla za manje vremena i sa manje napora.