Dodatna oprema

Rudarska oprema za bilo koju situaciju.

Pomične glave

Pokretne glave su uređaji dizajnirani za brzo pomicanje transportnih traka.

Klupni transporteri koji se koriste zajedno sa rudarskim i odlagačkim mašinama imaju pokretni dizajn. Budući da takve transportne uređaje s vremena na vrijeme treba premjestiti na novo mjesto, transportni moduli su opremljeni čeličnim pragovima i šinama kako bi se omogućilo lako kretanje. Postupak prebacivanja izvodi se premještanjem vozila koja putuju gore-dolje po transportnoj liniji i pomiču transporter u malim koracima u novi položaj. Preklopno vozilo ima posebno učvršćenje za stezanje šina, pokretnu glavu.

Naš asortiman također uključuje proizvodnju i ispitivanje promjenjive glave u vlastitoj radionici. Sklopne glave prilagođene su određenoj vrsti šina i skretničkih vozila koja se koriste u rudniku.

Za više informacija posjetite: takraf.com

Kontaktirajte nas za dodatna pitanja