Transportni sistem

Transporeteri su glavna poveznica u rudarstvu i sistemima za rukovanje rasutim teretima.

Mobilni transportni mostovi

Mobilni pokretni mostovi (MCB) djeluju kao fleksibilne veze između rudarskih mašina i transportnih mašina i povećavaju radni domet sistema.

TAKRAF dizajnira i razvija MCB kao mobilne veze između druge rudarske opreme. Mašine sa gusjenicama „mašine za višekratnu upotrebu“ koje se uglavnom sastoje od jednog segmenta transportnog mosta oslonjenog na dva gusjenična podvozja.

MCB djeluju kao fleksibilne veze između rudarskih mašina i transportnih mašina i povećavaju operativni domet sistema. Pored toga, MCB se mogu koristiti za premošćavanje različitih visina klupe.

Naše mašine su posebno dizajnirane prema zahtevima našeg klijenta i sadrže različita rešenja u skladu sa njihovom specifičnom primenom, uključujući stvarne uslove na lokaciji. MCB isporučujemo sa širinom pojasa od 1.400 mm do 1.829 mm i efektivnom dužinom mosta do 150 m. Ako je potrebno, mašine mogu biti opremljene uređajima za izravnavanje kako bi se izbjegao poprečni nagib transportera.U mogućnosti smo zadovoljiti razne zahtjeve za rad MCB-a.

Za više informacija posjetite: takraf.com

Kontaktirajte nas za dodatna pitanja