Sistemi za istovar

Mobilni sistemi koji kontinuirano rade na istovaru.

Mobilni mostovi za slaganje

Mobilni mostovi za slaganje pogodni su za brze deponije sa malim visinama odlaganja za duboko i visoko lijevanje.

Mobilni mostovi za slaganje (MSB) dizajnirani su za brzo napredovanje odlagališta s malim odlagalištima za duboko i visoko lijevanje. MSB se sastoje od nekoliko, do 100 m dugih, ravno povezanih dijelova mosta s odvojenim jednostrukim ili dvostrukim kolosijecima i jednom transportnom trakom mosta. Materijal se izbacuje kratkom, prohodnom i po potrebi dizalicom, koja je integrirana u trostruki automobil koji putuje cijelom dužinom mosta.

MSB mogu izbaciti kružne deponije u praznom hodu ili pravougaone deponije u paralelnom načinu. Uvlačenjem pražnjenja moguće je istodobno izbaciti i mali (maks. Visinu prema geotehničkim i sigurnosnim zahtjevima) i veliki odtok (do 8 m visine).

TAKRAF mostovi za slaganje ukupne dužine između 300 m i 500 m rade u Čileu i Mauritaniji (od 500 m³ / h do 5000 m³ / h).

Za više informacija posjetite: takraf.com

Kontaktirajte nas za dodatna pitanja