Dodatna oprema

Rudarska oprema za bilo koju situaciju.

Kolica za održavanje

Kolica za održavanje olakšavaju održavanje transportera u tunelima i omogućavaju smanjeni presjek tunela.

Transportne trake su podržane cijelom dužinom kotačima ili valjcima; a na dugim sistemima kopnenog transporta ovi neradnici mogu naletjeti na hiljade. Istrošene ili oštećene neradnike treba što prije zamijeniti kako bi se povećala efikasnost i smanjili operativni troškovi sistema; kao i da bi se izbjegao rizik od daljnjeg oštećenja opreme ili čak potencijalnog izbijanja požara. Održavanje invalidskih kolica na trakastim transporterima – posebno u tunelima ili na povišenim konstrukcijama – izazov je za sve strane uključene na gradilištu. Pojas treba podići i isprazniti kolutove, s jednim dijelom teškim oko 50 kg. Pitanje prostora zaista postaje kritično u tunelima gdje je prostor vrlo ograničen i posao se mora raditi ručno. Povećavanje veličine tunela radi efikasnijeg održavanja, kao i zbog veće sigurnosti i razloga pristupa, gotovo je nemoguće zbog značajnih troškova koji su trebali nastati i trebalo je pronaći inteligentno novo rješenje.

TAKRAF je dizajnirao i razvio svoja kolica za održavanje kao način za prevladavanje ovog problema, a kolica za održavanje omogućavaju pristup bilo kojem mjestu duž transportne trake u najkraćem mogućem roku. Kolica za održavanje opremljena su brojnim pametnim rješenjima koja omogućavaju sigurnu i efikasnu zamjenu neradnih remena u gornjem i povratnom lancu remena za manje od 15 minuta. Kolica su opremljena uređajem za podizanje remena koji sigurno podiže remen sa kotača koji treba zamijeniti. Rukovanje neradnicima podržano je malom servisnom dizalicom, gdje su neradnici pričvršćeni na dizalicu posebnim alatom. Takođe, i novi i istrošeni neradnici prikladno se čuvaju u posebnom prostoru sa strane okvira kolica za održavanje.

Ovisno o maksimalnom nagibu transportera, kolica mogu koristiti ili koncept pogona zasnovan na trenju ili koncept pogona koji podudaraju oblik, poput lančanog pogonskog sistema. Na sličan su način dostupne razne mogućnosti napajanja, od dizel generatora do pogonske šine pored transportera. Kolica za održavanje TAKRAF sigurno su i efikasno sredstvo koje osigurava sigurnost osoblja i efikasnu zamjenu neradnika.

Za više informacija posjetite: takraf.com

Kontaktirajte nas za dodatna pitanja