Proizvodi za održavanje

Svaki ležaj ima određeni potencijal vijeka trajanja. Važne faze koje imaju glavni utjecaj na radni vijek ležaja mogu se prepoznati tijekom životnog ciklusa ležaja. Ove faze su montiranje, podmazivanje, poravnavanje, nadgledanje osnovnog stanja i demontaža. 

Hidraulični alati za montažu i demontažu

Montaža

Srednji i veliki SKF ležajevi s konusnim otvorom često se montiraju pomoću hidrauličke opreme. SKF alati i tehnike omogućavaju kontroliran i precizan način pravilnog postavljanja SKF ležajeva, što pomaže u postizanju dugog vijeka trajanja ležajeva. Tehnike koje se koriste mogu se koristiti i za druge prstenaste komentare poput zupčanika i željezničkih kotača.

Demontaža

SKF hidraulični alati i tehnike omogućavaju demontažu ležajeva i sličnih komponenata na cilindričnim i konusnim osovinama na siguran i kontroliran način. SKF nudi sveobuhvatan niz alata i pribora za demontažu ležajeva i komponenata, koji poboljšavaju sigurnost radnika, a ujedno smanjuju rizik od oštećenja komponenata.

Pomoću hidrauličnih tehnika montiranja i demontaže SKF-a možete postići:

Više kontrole, omogućavajući održavanje preciznosti, tačnosti i ponovljivosti

Manji rizik od oštećenja ležajeva, dijelova i osovina

Manje ručnog napora

Veća sigurnost rukovaoca

Za više informacija posjetite: skf.com

Kontaktirajte nas za dodatna pitanja