Ševronski profilisani remeni

FISHBONE™️ i RUFFTOP™️  

Profili od riblje kosti i rufftopa pružaju izuzetno izdržljivo i efikasno prianjanje na površinu. Najčešće se koriste u transportu pojedinačnih predmeta i paketa, posebno tamo gdje veliki nagibi mogu prouzrokovati klizanje robe koja se prevozi.

EP slojevi tkanine (SUPERFORT ili DUNLOFLEX), jaki, niskog istezanja. Rufftop je dostupan na lageru u konstrukciji 250/2 u pravilnom i kliznom formatu. Riblja kost je dostupna na lageru u izradi 250/2.

Pokrivač standardnog kvaliteta je visoko otporan na habanje RA. Ostale klase poklopca i čvrstoća pojasa mogu se prilagoditi.

Za više informacija posetite: dunlopcb.com

Kontaktirajte nas za dodatna pitanja