Dawson šipovi

Dawson hrpe

Maksimalni modul – 9.600 cm3 / m sa nultim povećanjem debljine zida. Idealno za izgradnju podruma, zaštitu od korozije, otpornost na habanje gume i spoj klipnjače, super modul – 50.000cm3 / m

Šipovi ključeva Dawson proizvode se obradom standardnih profila pilota. Ovim postupkom “sabijanja” profila na gotovo polovinu njihove “valjane” širine moguće je gotovo udvostručiti modul po metru, ali bez povećanja dubine profila. Ovo nije efikasno u upotrebi čelika, ali ako osoba ili građevinska firma mogu smanjiti debljinu zida podruma sa 1080 mm na 480 mm za isti modul, raspoloživi prostor za najam povećan je za 600 mm sa svih strana zida. To značajno povećava površinu najma i u financijskom smislu vrijedi znatno više od efikasnosti čelika.

Za više informacija posjetite: dcpuk.com

Kontaktirajte nas za dodatna pitanja