Klizni ležajevi

Čahure, potisne podloške i trake

Ova stranica daje pregled dostupnih tipova čahura, potisnih podmetača i traka, njihovih dizajna, oznaka i karakteristika i glavnih područja primjene. Takođe uključuje reference na relevantne odjeljke proizvoda s detaljnim informacijama i tablicama podataka.

Za više informacija i proizvoda posjetite: skf.com

Čahure

SKF proizvodi čahure u različitim izvedbama i od različitih materijala. Stoga SKF nudi širok asortiman čaura dostupnih na lageru. Čaure su prikladne za rotirajuće, oscilirajuće i linearne pokrete, dok ravne (cilindrične) čahure mogu primiti samo radijalna opterećenja, a prirubničke čahure u jednom smjeru. Svaka kombinacija dizajna čahure i materijala ima karakteristična svojstva i čini čauru posebno pogodnom za određene primjene

Potisne podloške

SKF kompozitne suhe klizne potisne podloške dizajnirane su za primjene u kojima je aksijalni prostor ograničen, održavanje nije moguće i gdje može doći do gladovanja maziva. Kao i za kompozitne čahure i trake, SKF standardno proizvodi i kompozitne potisne podloške od PTFE i POM kompozitnih materijala

Strips

SKF kompozitne suhe klizne trake dizajnirane su za primjene u kojima je aksijalni prostor ograničen, održavanje nije moguće i gdje može doći do gladovanja maziva. Trake se mogu savijati, prešati ili kovati kako bi se stvorile ravne linearne vodilice, na primjer, profili u obliku slova L  i odgovaraju stvarnoj primjeni. Kao i za kompozitne čahure i potisne podloške, SKF proizvodi i kompozitne trake od PTFE i POM kompozitnih materijala.

Kontaktirajte nas za dodatna pitanja