Proizvodi za održavanje

Svaki ležaj ima određeni potencijal vijeka trajanja. Važne faze koje imaju glavni utjecaj na radni vijek ležaja mogu se prepoznati tijekom životnog ciklusa ležaja. Ove faze su montiranje, podmazivanje, poravnavanje, nadgledanje osnovnog stanja i demontaža. 

Alati za poravnanje

Neusklađenost vratila, remenskih pogona i lančanih pogona glavni je faktor u rotirajućim kvarovima mašina.

Precizno poravnanje može spriječiti veliki broj kvarova na mašinama i smanjiti broj neplaniranih zaustavljanja i gubitka proizvodnje. Precizno poravnanje takođe može pomoći da se produži životni vijek vaših mašina.

U današnjem izazovnom okruženju smanjenja troškova i optimizacije imovine, potreba za tačnim poravnanjem sada je veća nego ikad.

SKF nudi sljedeće alate za poravnanje: 

Alati za poravnavanje remena

Alati za poravnanje osovine

Podesive klinove

Strojevi se podmeću

Za više informacija i proizvoda posjetite: skf.com

Kontaktirajte nas za dodatna pitanja