Kotrljajući ležajevi

Adapterske čahure

Adapterske čahure su najčešće korištene komponente za lociranje ležajeva s konusnim otvorom na cilindrično sjedalo, jer se mogu koristiti na običnim osovinama  ili stepenastim osovinama.

Jednostavni su za instalaciju i ne zahtijevaju dodatno mjesto na osovini. Kada se koristi na običnim osovinama, ležaj se može nalaziti u bilo kojem položaju na osovini. Kada se koristi na stepenastim osovinama zajedno sa odstojnim prstenom u obliku slova L, ležaj se može precizno postaviti aksijalno, što olakšava postavljanje i demontažu ležaja.

Za više informacija posjetite: skf.com

Kontaktirajte nas za dodatna pitanja