Renta

Zbog sve veće potrebe da odgovorimo zahtjevima tržišta i van Bosne i Hercegovine odlučili smo da dio naših poslovnih aktivnosti proširimo i na teritoriju Republike Srbije.
Remex d.o.o. sa sjedištem u Beogradu, osnovan je 2015. godine.

Kvalitet  na prvom mjestu - Dođite u Remex